bestemt

bestemt
определённый, назна́ченный
* * *
certain, for certain, definite, definitely, determined, emphatic, emphatically, given, particular, set, strong-minded
* * *
I. adj
(fast, uforanderlig) fixed ( fx price, salary);
(absolut) decided ( fx opponent of Socialism);
(energisk, viljestærk) determined, firm ( fx tone of voice);
(utvetydig) definite ( fx promise);
(særlig) particular ( fx in this particular case; for a particular purpose), specific;
(vis) certain ( fx on certain days; when you see it in a certain light);
(aftalt) fixed,
F appointed;
(gram.) definite ( fx the definite article);
[være bestemt af] be determined by,
(dvs betinget af) be conditioned by ( fx people's views are
determined (el. conditioned) by their surroundings);
[et bestemt afslag] a flat refusal;
[med bestemte mellemrum] at fixed (el. regular) intervals;
[en bestemt protest] a determined (el. an energetic) protest;
[være bestemt på at]
(dvs have besluttet at) be determined to;
[på det bestemteste] categorically;
[bestemt til] intended for,
(af skæbnen) destined for;
[bestemt til at]
(af skæbnen) destined to;
(se også hensigt, II. nærmere).
II. adv
(sikkert) certainly ( fx I certainly won't do that), for certain ( fx
I know for certain that he is here);
(afgjort, absolut) decidedly, definitely;
(energisk, eftertrykkelig) firmly;
[forlange bestemt] insist on;
[han nægtede bestemt at] he flatly refused to;
[optræde bestemt] be firm;
[jeg kan ikke sige det bestemt] I cannot say for certain;
[jeg tror bestemt at] I am almost certain that.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • bestemt — be|stemt adj., e …   Dansk ordbog

 • Bestemt-former — Se Artikler …   Danske encyklopædi

 • Decisiv — Bestemt udslaggivende …   Danske encyklopædi

 • Risoluto — Bestemt, resolut …   Danske encyklopædi

 • § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser — Der kan ikke gives helt faste regler for hvordan man danner bestemt form pluralis af substantiver der i ubestemt form pluralis har (eller kan have) en fremmed pluralisendelse (især i, a og s, fx konti, periodika, checks). Det tilrådes derfor at… …   Dansk ordbog

 • § 20. Fælleskøn eller intetkøn? — (1) SUBSTANTIVER MED ÉT GRAMMATISK KØN De fleste substantiver har kun ét grammatisk køn: fælleskøn eller intetkøn. De enkelte ords køn fremgår i hvert enkelt tilfælde af Retskrivningsordbogen, fx kan|ni|bal sb., en .. flag sb., et .. (2)… …   Dansk ordbog

 • Freyja — Para otros usos de este término, véase Freya (desambiguación). Freyja conduciendo su carro con gatos y flanqueada por querubines renacentistas, en una pintura de Nils Blommér. Freyja, es una de las diosas mayores en la mitología nórdica y… …   Wikipedia Español

 • Platform — 1. I computerterminologi en bestemt type styresystem kørende på en bestemt type maskiner. Nogle gange blot en bestemt type maskiner. Et eksempel på en platform kan være Linux på Alpha processorer. 2. Forhøjning …   Danske encyklopædi

 • Art — Formerne aktiv/passiv. Se Diatese. Artikler Kendeord. 1. Definite artikler (bestemte kendeord) bøjes i køn og tal: a. foranstilling: den, det; de b. efterstilling: en, et; ne. 2. Indefinite artikler (ubestemte k.) bøjes kun i køn på dansk: en, et …   Danske encyklopædi

 • Gen — Hele koden for et bestemt molekyle. Gener består af DNA det vil sige koden er skrevet med DNA alfabetet. Lidt forenklet kan man sige, at et gen er en biologisk information, der bestemmer fremstillingen af et bestemt protein. Et gen kan for… …   Danske encyklopædi

 • Geografi — er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ( jorden ) og graphein ( at skrive ). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”